Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego agan.pl i zawartych za jego pośrednictwem jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną umów kupna - sprzedaży.

2. Sklep internetowy agan.pl prowadzi firma Agan z siedzibą w Kępnie, przy ul. Młyńskiej 24 A/9.

3. Regulamin oraz umowa kupna - sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu agan.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

4. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

5. Sprzedającym jest Firma "AGAN" Dariusz Sikora,

6. AGAN jest płatnikiem podatku Vat.

NIP: PL 6191270468

REGON: 301188203.

7. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

8. Sklep agan.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.

9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta podczas procesu rejestracji w serwisie sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie postanowień w nim zawartych.

Składanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy agan.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane:
- na stronie www.agan.pl poprzez „koszyk” (24 godziny na dobę przez cały rok)
- telefonicznie pod numerem telefonu 531 523 677 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00)
- e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (24 godziny na dobę przez cały rok)

3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną przez serwis agan.pl wiadomość potwierdzającą dokonanie zakupu. Wiadomość ta zostanie wysłana na adres e-mailowy, który został podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
Brak potwierdzenia w ciągu 3 godzin oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przesłane do działu sprzedaży serwisu.

4. Po otrzymaniu zamówienia, następuje proces jego weryfikacji, mający na celu potwierdzenie przez Klienta poprawności złożonego zamówienia, ustalenie warunków dostaw, płatności oraz wybarwień produktów. Weryfikacja odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, lub e-mailowy dziełu obsługi sklepu z Klientem.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności złożonego zamówienia.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji oraz wpłacie na podane konto bankowe 30% wartości zamówienia. Zapłata pozostałej części następuje przy odbiorze mebli.

7. W przypadku większych zamówień koszty przesyłki ustalane są indywidualnie. W przypadku większych zamówień, koszty transportu określone przez sklep podczas składania zamówienia mogą się różnić na korzyść lub niekorzyść kupującego.

8. Firma "AGAN" Dariusz Sikora realizuje zamówienia na terenie Polski.

Rejestracja

1. Rejestracja jest warunkiem przeprowadzenia zakupów w sklepie internetowym. Każdy nowy Klient sklepu, w celu dokonania zakupów jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania regulaminu sklepu.

Ceny

1. Podane ceny zawierają podatek od towarów i usług według stawek określonymi odrębnymi przepisami.

2. Ceny wyrażone są w walucie polskiej.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszt i warunki dostawy

1. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

- dostawa kurierem na wskazany przez Klienta adres,

2. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

3. Sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie w momencie składania zamówienia, przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

5. Wyliczone przez sklep koszty dostawy obowiązują wyłącznie na terenie Polski. W innym przypadku koszt dostawy ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia lub w jego trakcie.

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia to czas liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia zakończenia produkcji.

2. Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji jest dniem potwierdzenia wpłaty na koncie bankowym sklepu agan.pl.

3. Termin realizacji zamówienia podawany jest indywidualnie do każdego zamówienia, jednak średnio termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, co jest uzależnione od rodzaju mebla oraz od okresu roku kalendarzowego. Zazwyczaj okres realizacji zamówienia od miesiąca październik do końca grudnia zostaje wydłużony do 25 dni.

Gwarancje i reklamacje

Klient jest zobowiązany przy odbiorze produktu sprawdzić jego stan i w przypadku stwierdzenie uszkodzeń powinien zostać sporządzony protokuł reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu. W przypadku nie sprawdzenia towaru podczas odbioru wszelkie zgłaszane usterki i reklamacje nie będą uwzględniane, gdyż uznane będzie, że towar został uszkodzony przez klienta podczas jego uzytkowania.


W przypadku stwierdzenia usterki, wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie.  Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT bądź paragon lub potwierdzenie zakupu), a następnie tak przygotowaną paczkę przesłać, na swój koszt, na adres:


Firma "AGAN" Dariusz Sikora
ul. Młyńska 24 A/9
63-600, Kępno

lub bezpośrednio oddać kurierowi, który dostarczył towar.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany towar będzie odsyłany na koszt adresata. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie 21 dni. Towar po naprawie wysyłamy na nasz koszt do adresata. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny towar, bądź zwrot pieniędzy.

Zwroty

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru.

2) Meble, które zostały dostarczone na "indywidualne zamówienie klienta" tzn. takie które posiadają niestandardowe wymiary, niestandardowe kształty, niestandardową formę, niestandardowe zestawienie, niestandardowe wybarwienia, niestandardowe obicia tkanin, ekoskóry i inne zgodnie z art. 10 pkt. 3 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość nie podlegają zwrotowi.

3) "Indywidualne zamówienie klienta" obowiącuje od chwili gdy klient wyspecyfikuje niestandardowe wytyczne na dany mebel, który w formie jaką określił klient nie jest standardowo zawarty w ofercie sklepu.

4) Wszelkie nieścisłości wynikłe z "indywidualnego zamówienia klienta" nie mogą być przyczyną zwrotu.

5) Sklep "Agan" nie ma obowiązku powiadamiać klienta o następstwach, jakie mogą mieć miejsce przy dostarczaniu klientowi mebla na jego indywidualne zamówienie.

6) Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

7) Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

8) Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni.

9) UWAGA! Nie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do naszej firmy.

Ochrona danych osobowych

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

3. W serwisie agan.pl wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach agan.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu agan.pl.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Sklep internetowy Agan nie udostępnia ani nie rozpowszechnia zgromadzonych danych osobowych swoich klientów.

Postanowienia końcowe

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentowane w ofercie zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistego przedmiotów. Różnice to mogą dotyczyć w niewielkim stopniu kształtów, wzorów oraz kolorów.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania i usuwania produktów z oferty Sklepu, zmian cen towarów a oraz niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 
ławy krzesła stoły zestawy stół i krzesła
Twój koszyk
Produktów w koszyku: 0
Wartosć: 0 PLN

Twój styl, twoja satysfakcja
Krzesła i stoły Agan
Agan krzesła stoły